Walne zgromadzenie

Dnia 9.09.2021 odbyło się w naszym Klubie Walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, na mocy którego powołany został nowy Zarząd naszego Stowarzyszenia.

Skład nowego Zarządu na kolejną 4letnią kadencję:
– Prezes – Maciej Dąbrowski
– Sekretarz – Marcin Bortkiewicz
– Skarbnik – Katarzyna Gruca
– Członek Zarządu ds sportowych – Michał Babicz
– Członek Zarządu ds technicznych – Stanisław Bałdych
– Członek Zarządu – Łukasz Dudziński
– Członek Zarządu – Marek Turniak

Zmienił się również skład Komisji Rewizyjnej. W nowej Komisji zasiedli:
– Przewodniczący – Maciej Tokarski
– Sekretarz – Magdalena Czerwińska
– Członek Komisji – Bogdan Skut
– Członek Komisji – Piotr Sajewicz
– Członek Komisji – Daniel Bogacz

Ustępującym członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej chcielibyśmy gorąco podziękować za pracę jaką włożyli w rozwój Klubu. Nowemu Zarządowi życzymy aby równie owocnie wypełniał zadania i cele przed nimi postawione.