Zarząd UKS Żeglarz zawiadamia wszystkich członków Klubu, że dnia 14.09.2022r (środa) o godzinie 17.30 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Jeśli w pierwszym terminie będzie obecnych mniej niż połowa wszystkich uprawnionych do głosowania członków klubu, Walne Zebranie przełożone zostaje na drugi termin, 14.09.2022r. godzina 18.00. Miejscem Walnego Zebrania będzie siedziba Klubu, ulica Osobowicka 70 we Wrocławiu (salka szkoleniowa).

Celem Zebrania będzie głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2021 wybór nowego Zarządu na dokończenie czteroletniej kadencji która kończy się w 2025 roku.