Struktura Klubu

Funkcja Imię i nazwisko Telefon kontaktowy
Prezes Maciej Dąbrowski 600-309-909
Sekretarz Paweł Gabryszewski 607-362-862
Skarbnik Marek Turniak 669-996-836
Członek d/s sportowych Bogumił Skut 602-359-175
Członek d/s technicznych Tadeusz Kopeć 601-273-499
Członek Zarządu Maciej Tokarski 575-968-866