Składki członkowskie

Uczniowski Klub Sportowy Żeglarz jest organizacją non-profit i wszystkie środki pozyskane przez nasze stowarzyszenie przeznaczane są na realizację celów statutowych. Podstawą naszej działalności jest praca społeczna członków i to dzięki wielkiemu zaangażowaniu Rodziców i Opiekunów naszych małoletnich zawodników, możemy cały czas działać. Niestety do działania potrzebujemy również stabilnych źródeł finansowania.

Żeglarstwo nie jest tanim sportem. Aby zapewnić możliwość uprawiania tej pięknej dyscypliny sportu jak najszerszemu gronu dzieci i młodzieży, staramy się pozyskiwać fundusze na różne sposoby: z dotacji, darowizn, organizowanych przez nas w okresie letnim półkolonii, itp. Podstawą finansowania są jednak składki członkowskie. To dzięki nim jesteśmy w stanie opłacić wynagrodzenia trenerów, zakupić i utrzymać sprzęt sportowy i asekuracyjny, opłacić ubezpieczenia, utrzymać powierzony nam teren wraz z całą infrastrukturą, itd, itd.

Zajęcia prowadzone przez nasz Klub są skierowane wyłącznie do członków Klubu. Aby zostać członkiem Klubu należy wypełnić i złożyć deklarację członkowską, opłacić wpisowe i regularnie opłacać składki członkowskie.

Składki należy regulować w terminie do 10go dnia danego miesiąca (np składkę za maj należy opłacić do 10 maja). Prosimy o wpłacanie ich na bieżąco, bo tylko w taki sposób jesteśmy w stanie zapewnić płynność finansową Klubu.

Aktualnie obowiązujące stawki opłat członkowskich można pobrać TUTAJ.

Preferowana forma zapisania się do Klubu to wypełnienie poniższego formularza:
Formularz zgłoszeniowy dla osób nie będących zawodnikami: formularz członkowski

Można także pobrać deklarację i wypełnioną przesłać lub dostarczyć do Klubu.
Deklaracja członkowska – gotowa do pobrania – należy ją wypełnić i przesłać na adres email: info@uks-zeglarz.pl