ZAWIADOMIENIE

Zarząd UKS Żeglarz zawiadamia wszystkich członków Klubu, że dnia 30.06.2023r (piątek) o godzinie 17.55 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze. Jeśli w pierwszym terminie będzie obecnych mniej niż połowa wszystkich uprawnionych do głosowania członków klubu, Walne Zebranie przełożone zostaje na drugi termin, 30.06.2023r. godzina 18.00. Miejscem Walnego Zebrania będzie siedziba Klubu, ulica Osobowicka 70 we Wrocławiu (salka szkoleniowa).

Celem Zebrania będzie głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego za rok 2022.